Đề nghị rà soát các công trình xây dựng xung quanh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Chủ nhật - 12/09/2021 09:57
Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường về việc đề nghị báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng xung quanh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và nghiên cứu các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng để thực hiện việc xử lý cho phù hợp, đúng thẩm quyền và quy định. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường về việc đề nghị báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng xung quanh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và nghiên cứu các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng để thực hiện việc xử lý cho phù hợp, đúng thẩm quyền và quy định.


Theo Sở Xây dựng, Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành năm 2020, việc xử lý các công trình xây dựng xung quanh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND thị xã Ninh Hòa. Bên cạnh đó, ngày 8-2, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn việc xử lý đối với hành vi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; nội dung này đã được Sở Xây dựng phổ biến đến các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.


Từ đầu năm 2020, khu vực xung quanh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 xuất hiện một số khu lán trại dành cho công nhân và các hàng quán, dịch vụ kèm theo. Đến nay, khu vực này có 37 trường hợp xây dựng trái phép. UBND thị xã Ninh Hòa đề xuất cho phép tồn tại các công trình đến khi hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 vào tháng 6-2023.


VĂN KỲ

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp