Các bộ tem kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

Thứ ba - 17/08/2021 09:55
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son lịch sử của nước ta. Vì vậy, tem bưu chính Việt Nam đã phát hành nhiều bộ tem kỷ niệm về ngày lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, tem kỷ niệm ngày 19-8 thường song hành với tem kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Các bộ tem kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son lịch sử của nước ta. Vì vậy, tem bưu chính Việt Nam đã phát hành nhiều bộ tem kỷ niệm về ngày lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, tem kỷ niệm ngày 19-8 thường song hành với tem kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

 


Bộ tem đầu tiên kỷ niệm ngày 19-8 phát hành vào ngày 2-9-1946 “Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám và ngày thành lập nước”, gồm 5 mẫu in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Đặc biệt, đây là bộ tem đầu tiện của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Tiếp đó là bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 13 Cách mạng tháng Tám” gồm 2 mẫu, phát hành ngày 19-8-1958 do họa sĩ Lê Phả thiết kế. Bộ tem “Kỷ niệm 20 năm Cách mạng tháng Tám” phát hành ngày 19-8-1965, có 2 mẫu do họa sĩ Lê Phả thiết kế. Đặc biệt, trên tem in thêm dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Bộ tem “Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám” phát hành ngày 15-8-1978, gồm 4 mẫu do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn và Trịnh Quốc Thụ thiết kế. Tiếp đó là mẫu tem mã số 1147 phát hành ngày 3-2-1980, kỷ niệm “Ngày lịch sử 19-8 và 2-9” do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế. Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9” phát hành ngày 28-8-1985, gồm 4 mẫu và 1 tem khối do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Mẫu tem mã số 1822 phát hành ngày 10-4-1987 kỷ niệm “Ngày 19-8-1945” do họa sĩ Ngô Mạnh Lân thiết kế. Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9” phát hành ngày 14-8-1995, có 6 mẫu do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế. Mẫu tem mã số 3008, kỷ niệm “Cách mạng tháng Tám thành công” phát hành ngày 1-1-2000 do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế. Gần đây nhất là bộ tem “Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám 19-8-1945 - 19-8-2005” phát hành ngày 19-8-2005, có 3 mẫu và 1 tem khối do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế.


Tổng cộng có 29 mẫu tem và 2 tem khối kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công.


Ngụy Như Ánh

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp